Framtidens bränsle för bilar – El eller något annat?

Vi har läng hört om att vår olje resurser sinar, och att det blir svårare att finna nya källor. Kanske är vi på väg att tömma vår planet, Jordens, resurser på vår kära och allt dyrare olja. Till råga på allt så kommer vårt drivmedel till de flesta bilar från detta icke förnybara, och för vår planets naturliga floras, destruktiva bränsle.

Vad gör vi den dag vi inte längre kan ta bilen till jobbet, för att det inte längre finns någon bensin att tillgå. ja, det kommer förmodligen inte att ske under vår generation, men för kommande generationer ska det enligt alla experter och forskningsresultat vara ett förestående faktum.

Idag finns det redan alternativa förnybara bränslen att ta i bruk

För oss som bryr oss om vår natur, och de växthuseffekter som har påverkan på vårt klimat så finns det idag alternativ till den konventionella bensinen och dieseln som tar oss till och från jobbet snabbt och säkert varje dag.

Vi har solcellsdrivna bilar, och det finns de som gått över till elbilar som faktiskt visat sig kunna vara ett alternativ till vårt oljeproblem. Till trots att detta har forskats i, och testats full ut och det redan idag finns elbilar i nästan alla tillverkares produktionslinje så har detta inte fått den genomslagskraft som från början önskades.

Kanske är vi bara på ett tidigt stadie i utvecklingen. Vi kommer kanske att finna något helt nytt sätt att få våra bilar att tuta och köra med ett bränsle som aldrig tar slut. Inte behöver förnyas. Kanske det bara finns där hela tiden utan att vi visste om det. Vår kunskap och teknik utvecklas hela tiden med resande fart, och kanske det kommer att bli allmän kunskap om alla de försök som gjorts och vilka som ger ett bra resultat.

Bara en faktor står i vägen för en full satsning och utveckling inom denna sektor. Oljeindustrin måste acceptera och inse faktum av att motarbeta nya tekniker enbart förkortar livet på vår planet, och sätter den mänskliga existensen i riskzonen.

De behöver inte oroa sig för att försäljningen ska gå ner. Enligt experterna så är oljan slut innan vi har kommit till en punkt där vi inte längre köper deras produkter.